Månedens bilde mars 2017

Posted on

Månedens konkurranse med tema “På fire føtter”.

Advertisements

Referat fra medlemsmøte/årsmøte 1. februar 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette møtet som også var årsmøte.

Før årsmøtet ble avholdt fikk vi et meget interessant og givende foredrag av den unge dyktige fotografen Gunnar Svingen fra Sjumilskogen bildegruppe. Han fikk forøvrig sølv i NM i Foto, ungdomsklassen i 2016. Han formidlet sine tanker om, og måter han fotograferte på, og ikke minst hvordan han etterbehandlet sine bilder i Lightroom og Photoshop. Du kan lese et portrettintervju med ham her: http://info.nsff.no/magasinet/2016/07/11/portrett-gunnar-svingen/

Gunnar Svingen under foredraget.
Gunnar Svingen under foredraget.

Etter foredraget og kaffe ble det avholdt årsmøte:

Jan ble valgt som møteleder og Kåre Egil som referent.

Innkallingen ble godkjent. Jan leste opp vedtektene som ble laget da klubben ble stiftet den 7. februar 1977, og det var enighet om å foreta oppdatering av vedtektene. De nye vedtektene ble forandret med et nytt punkt: “Styret er beslutningsdyktig med 4 frammøtte”. Vedtektene med denne endringen ble enstemmig vedtatt.

Regnskap. Sigrid leste opp oversikt over inntekter og forbruk samt balansen. Regnskapet, som er revidert og funnet i orden av Ann Jensen Nordvålen og Odd Egil Bakken, ble enstemmig godkjent. Sigrid takket for seg etter 12 år som kasserer og styremedlem, og fikk en blomsteroppsats og gode ord som takk for den gode innsatsen for klubben.

Jan leste årsmeldinga som ble enstemmig godkjent.

Valg. Styret har fått en frasigelse; Sigrid Eggen. Ett framsatt forslag på Knut S. Holmseth som ble enstemmig valgt som nytt styremedlem. Valgkomite ble Eivor Anita Bakken og Dag Gunnar Høye. Revisorer ble Harald Enger og Sigrid Eggen.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å lage budsjett for 2017 på neste styremøte (5. februar 2017) der styret også vil konstituere seg.

Medlemskontingenten 2017 er uendret fra 2016, og er på kr. 350,-.

Årsmøtet godkjent.

Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.
Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.

Etter årsmøtet viste Odd Egil Bakken et bildespill med endel av hans bilder gjennom året 2016. Laila Fredhjem holdt et flott foredrag og viste bilder fra grensetraktene i Sør-Trysil der hun hadde festet bl.a. kongeørn og både brune og kvite elger på bildebrikken.

 

 

 

Referat fra medlemsmøte 4. januar 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette første medlemsmøte i 2017 med 14 fremmøtte.

Klubben har fått pålegg fra vår bank om at vi må registrere oss i Brønnøysundregistrene ettersom alle bankkontoer må knyttes til et organisasjonsnummer. Da kreves det at vi må fremskaffe vedtekter som må vedtas på neste møte som er årsmøte.

Billedgruppa er 40 år i 2017 og dette må markeres i en eller annen form. I komiteen som skal jobbe med dette er Ann, Bosse og Laila.

Medlemsavgiften for 2017 er kr. 350,- (dersom ikke annet blir bestemt på årsmøtet). Denne betales til konto 1822.20.59123 innen utgangen av januar.

Månedens konkurranse hadde tema “Mitt beste bilde 2016”. Førsteplassen ble delt mellom Eivor Anita Bakken og Kåre Egil Kvilten, tredjeplassen gikk til Jan Nordvålen, fjerdeplassen til Ann Jensen Nordvålen og Rita Mariann Sætre tok femteplassen. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Ann Jensen Nordvålen viste deretter sitt prosjekt “Underveis”; en fin reise gjennom Tsjekkia. Deretter viste Sigrid Eggen sitt prosjekt “Blått”; en fin visning av naturens alle blåtoner.

Siste post på kveldens program var “bildekritikk”. Ni bilder ble gjennomgått av en “jury”; denne gangen bestående av Sigrid, Bosse og Odd Egil. Dette er en post som er veldig lærerikt både for juryen og de andre. Ved neste bildekritikk består juryen av Rita Mariann, Kåre Egil og Dag Gunnar.

Neste møtes kakebakere er Kinga og Jan.

Månedens bilde januar 2017

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Mitt beste bilde 2016”.

Referat fra styremøte 16.november 2016

Posted on Updated on

Styremøte FBG 161116 hos  Sigrid

Tilstede: Laila, Sigrid, Odd Egil, Kåre Egil, Jan og Ann

 

Møteplan vinter/vår 2017

4. januar

1. februar

1. mars

5. april

3. mai

Vi fortsetter å ha møtene på Gammelskola på Drevsjø kl 1830 hvis ikke noe annet er avtalt.

Vi har planer om å fortsette med bildevurderingen der tre personer hver kveld analyserer og vurderer et lite antall innsendte bilder. Fotografen(e) forblir anonyme.

Så vi oppfordrer medlemmene til å sende inn bilder til dette. Bildene kan være av hva som helst, både bilder du er fornøyd med, og bilder du er usikker på. Bildene kan sendes femundbg@gmail.com.

De første som skal vurdere bilder er Odd Egil, Sigrid og Bosse.

 

Foreløpig møteprogram:

Januar:

Konkurransekveld. Tema Mitt beste bilde 2016. Inntil to bilder pr deltaker.

Prosjektbildevisning. Sigrid med tema ”Blått”, og Ann med tema ”Underveis”.

Kakebaker: Alle tar med LITT julekaker.

Bildevurdering av innsendte bidrag med Odd Egil, Sigrid og Bosse i panelet.

 

Februar:

Årsmøte.

Sigrid trekker seg som kasserer etter tolv år i vervet, og vi har derfor behov for ett nytt styremedlem. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater.

Kakebakere er Jan og Kinga.

Planlegge neste styremøte!

Ekstern foredragsholder.

 

Mars:

Konkurransekveld med tema ”På fire føtter”. Inntil to bilder pr deltager

Laila og Ann viser bilder fra Finnmark. Foredraget har tittelen ”Tupper på tur”.

Bildevurdering av  innsendte bidrag.

Kakebakere er Fred-Johnny og  Kåre Egil

 

April:

Visning av bilder fra klubbturen til Tromsø i januar

Visning av prosjektbilder ved Kinga og Harald

Bildespill ved Kåre Egil

Kakebakere: Laila og Bosse

Valg av turkomité til sommeravslutningen.

 

Mai:

Ute/innemøte. Vi møtes på Gammelskola før vi drar ut og fotograferer. Etterpå møtes vi på Gammelskola igjen og kikker vi på et utvalg av bildene som ble tatt.

Kakebakere: Kjetil og Dag Gunnar.

 

I tillegg vil vi ha en sommeravslutningstur i løpet av juni. Vi velger en turkomité i april som bestemmer reisemål og opplegg.

Ellers kjører vi som vanlig ”Teknisk kvarter” og andre innspill på møtene.

Vi planlegger å ha en workshop ei helg i løpet av vinteren, og vil gjerne ha innspill på ønskede tema for workshopen.

Klubben fyller 40 år i 2017, og det må vi markere med et større arrangement. Vi kommer til å velge en komité til planleggingen.

 

Vi trenger tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene!!

Referat fra medlemsmøte 2. november 2016

Posted on

Jan ønsket velkommen. På neste møte (i desember) avholder vi vårt årlige julebord. Bosse er komite og undersøker alternative muligheter; først og fremst ved Galten Gård. Kåre Egil la fram ideen om å holde konkurranser på Billedgruppas Facebookside. Det skal vi forsøke å få igang.

Jan fortalte og viste bilder fra sin tur til Rwanda og Kongo med bl.a. gorillafotografering. Meget interessant og bra både foredrag og bilder!

Månedens konkurranse hadde tema “Mystikk”, som var et utfordrende tema for fantasien. Førsteplassen ble delt mellom Fred-Johnny Østbøl og Odd Egil Bakken. Tredjeplassen gikk til Rita Mariann Sætre, fjerdeplassen til Jan Nordvålen og femteplassen til Sigrid Eggen. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Til slutt viste Jan sitt prosjekt “Linjer”; et meget bra bildespill!

Neste styremøte blir hos Sigrid 16. november kl. 18:00.

Månedens bilde november 2016

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Mystikk”