Månedens bilde januar 2017

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Mitt beste bilde 2016”.

Referat fra styremøte 16.november 2016

Posted on Updated on

Styremøte FBG 161116 hos  Sigrid

Tilstede: Laila, Sigrid, Odd Egil, Kåre Egil, Jan og Ann

 

Møteplan vinter/vår 2017

4. januar

1. februar

1. mars

5. april

3. mai

Vi fortsetter å ha møtene på Gammelskola på Drevsjø kl 1830 hvis ikke noe annet er avtalt.

Vi har planer om å fortsette med bildevurderingen der tre personer hver kveld analyserer og vurderer et lite antall innsendte bilder. Fotografen(e) forblir anonyme.

Så vi oppfordrer medlemmene til å sende inn bilder til dette. Bildene kan være av hva som helst, både bilder du er fornøyd med, og bilder du er usikker på. Bildene kan sendes femundbg@gmail.com.

De første som skal vurdere bilder er Odd Egil, Sigrid og Bosse.

 

Foreløpig møteprogram:

Januar:

Konkurransekveld. Tema Mitt beste bilde 2016. Inntil to bilder pr deltaker.

Prosjektbildevisning. Sigrid med tema ”Blått”, og Ann med tema ”Underveis”.

Kakebaker: Alle tar med LITT julekaker.

Bildevurdering av innsendte bidrag med Odd Egil, Sigrid og Bosse i panelet.

 

Februar:

Årsmøte.

Sigrid trekker seg som kasserer etter tolv år i vervet, og vi har derfor behov for ett nytt styremedlem. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater.

Kakebakere er Jan og Kinga.

Planlegge neste styremøte!

Ekstern foredragsholder.

 

Mars:

Konkurransekveld med tema ”På fire føtter”. Inntil to bilder pr deltager

Laila og Ann viser bilder fra Finnmark. Foredraget har tittelen ”Tupper på tur”.

Bildevurdering av  innsendte bidrag.

Kakebakere er Fred-Johnny og  Kåre Egil

 

April:

Visning av bilder fra klubbturen til Tromsø i januar

Visning av prosjektbilder ved Kinga og Harald

Bildespill ved Kåre Egil

Kakebakere: Laila og Bosse

Valg av turkomité til sommeravslutningen.

 

Mai:

Ute/innemøte. Vi møtes på Gammelskola før vi drar ut og fotograferer. Etterpå møtes vi på Gammelskola igjen og kikker vi på et utvalg av bildene som ble tatt.

Kakebakere: Kjetil og Dag Gunnar.

 

I tillegg vil vi ha en sommeravslutningstur i løpet av juni. Vi velger en turkomité i april som bestemmer reisemål og opplegg.

Ellers kjører vi som vanlig ”Teknisk kvarter” og andre innspill på møtene.

Vi planlegger å ha en workshop ei helg i løpet av vinteren, og vil gjerne ha innspill på ønskede tema for workshopen.

Klubben fyller 40 år i 2017, og det må vi markere med et større arrangement. Vi kommer til å velge en komité til planleggingen.

 

Vi trenger tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene!!

Referat fra medlemsmøte 2. november 2016

Posted on

Jan ønsket velkommen. På neste møte (i desember) avholder vi vårt årlige julebord. Bosse er komite og undersøker alternative muligheter; først og fremst ved Galten Gård. Kåre Egil la fram ideen om å holde konkurranser på Billedgruppas Facebookside. Det skal vi forsøke å få igang.

Jan fortalte og viste bilder fra sin tur til Rwanda og Kongo med bl.a. gorillafotografering. Meget interessant og bra både foredrag og bilder!

Månedens konkurranse hadde tema “Mystikk”, som var et utfordrende tema for fantasien. Førsteplassen ble delt mellom Fred-Johnny Østbøl og Odd Egil Bakken. Tredjeplassen gikk til Rita Mariann Sætre, fjerdeplassen til Jan Nordvålen og femteplassen til Sigrid Eggen. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Til slutt viste Jan sitt prosjekt “Linjer”; et meget bra bildespill!

Neste styremøte blir hos Sigrid 16. november kl. 18:00.

Månedens bilde november 2016

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Mystikk”

Referat fra medlemsmøte 5. oktober 2016

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette medlemsmøtet som i sin helhet ble viet til foredrag og bildevisning av Øyvind Antonsen.

Han fortalte og viste først bilder fra prosjektet sitt “I grenseland” med fraflyttede boliger og lokalsamfunn i Finnskogen.

Deretter viste han et prosjekt med elgbilder med mange litt annerledes og til dels humoristiske bilder av elg.

Han viste også endel bilder “På den andre sida” av dyr som har blitt offer for trafikkdøden mm.

Som hoveddel av foredraget beveget vi oss østover til Russland; først til Tsjernobyl (“Der tida stoppet”), og deretter til de østligste delene av Russland; veien fra Jakutsk til Magadan (“Drømmen om Kolyma”).

I hele tatt var dette en meget interessant og engasjerende kveld; et strålende foredrag med en mengde flotte bilder. En stor takk til Øyvind Antonsen.

 

Neste møte er 3. november. Konkurransen da har tema “Mystikk”.  Jan viser bilder fra Kongo og Kinga viser sitt prosjekt. Kakebakere er fam Bakken.

Referat fra medlemsmøte 7. september 2016

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette første medlemsmøte sesongen 2016/2017.

Fellestur til Dørålen blir søndag den 18. september med avreise fra Gløtvold klokka 08:00. Det er ingen påmelding til turen, men håper flest mulig blir med.

Den planlagte Tromsøturen blir den 13.-18. januar 2017. Jan og Kåre Egil jobber videre med opplegget for turen. Bindende påmelding på mail til Jan innen 15. september.

Nytt punkt på programmet dette møte var bildevurderingen. Jan, Ann og Laila var de første i ilden som kommentatorer til 9 innsendte bilder, uten at de visste hvem som hadde tatt de. Meget lærerikt og nyttig med slike tilbakemeldinger. Det er en oppfordring til alle om å sende inn bilder til Jan for slik vurdering på senere møter. Neste møtes “dommerpanel” består av Sigrid, Bosse og Odd Egil; evnt med neste møtes foredragsholder Øyvind Antonsen.

Månedens konkurranse hadde tema “Det store i det små”. Tilsammen 25 bilder var innlevert. Seieren gikk til Jan Nordvålen med Kåre Egil Kvilten på andreplass og Odd Egil Bakken på tredjeplass. Delt fjerdeplass gikk til Ann Jensen Nordvålen og Laila Fredhjem. Bildene ligger under kategorien “Konkurranser”.

Bosse viste sitt prosjekt “Idyll” med masse flotte bilder. Deretter viste Kåre Egil sitt prosjekt; også dette “Idyll”, med et flott bildespill.

På neste møte skal Ann og Laila vise bilder fra sin Finnmarkstur i sommer.

Til neste møte skal Alf og Arvid stå for kakebaksten.

 

Månedens bilde september 2016

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Det store i det små”