Møteinnkalling/referat

Referat fra medlemsmøte 6. september 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til denne sesongens første møte.

Høstens utflukt går til Fjellguttusjøen 23. september; fremmøte kl 11:00. Jan ordner med grillkull og kaffe/kjele.

40 års jubileum den 11. november:    -Utstilling, 2 bilder hver, vi baserer oss på like rammer fra Ikea (Ribba). Det kan være ulike størrelser, men samme rammetype. De største rammene er 60×90 cm. Loddsalg, premie er 2 bilder, de som har bildene som blir plukket ut får refundert utgiftene for trykk og rammer. Bildene bør representere fotografen og vise det en står for mht sjanger innenfor fotografering. Bildene må være klare til medlemsmøtet 1. november. Det er påmelding for de som ønsker å være med.    -Innslag med Pecha Kutcha, de som vil bidra melder seg på til Laila. Etter arrangementet vil det bli middag og festlig samvær for medlemmer med følge. Galten Gård blir forespurt om levering av mat.    -Inngangsbillett, kaffe, kake og pølsesalg.    -Tidspunktet for arrangementet blir fra 16:00 til 20:00; kan muligens justeres noe.    – Plakater om arrangementet settes opp i løpet av oktober.

Billedgruppen har fått bra med støtte til jubileet og til driften:   kr. 7000 fra Destinasjon Femund Engerdal, kr. 3000 fra Femund Hytter, kr. 5000 fra Sparebanken Hedmark, kr. 800 fra Moelven Trysil samt tilsagn på mer fra andre.

15. september er frist for innlevering av bilder til høstkonkurransen til NSFF; kategoriene er fritt motiv, natur, kreativt og gatefoto. Oppfordrer alle til å levere bilder til konkurransen.

Billedgruppens fotokonkurranse hadde denne gangen tema “Sommereng”. Det ble levert 18 bilder til konkurransen. Første plass gikk til Odd Egil Bakken, andre plass til Kåre Egil Kvilten, tredje plass til Ann J. Nordvålen, fjerde plass til Laila Fredhjem og femte plass til Jan Nordvålen. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Til slutt var det bildevisning ved Rita Mariann Sætre, Ann og Jan Nordvålen samt Odd Egil Bakken.

Advertisements

Referat fra medlemsmøte 10. mai 2017

Posted on Updated on

Dette møtet som var sesongens siste, var et ute/inne møte.

Første del av kvelden var vi ute og fotograferte på Blokkodden og langs Hyttelva. Etter kaffepausen inne redigerte vi noen av bildene og viste de samtidig med at vi diskuterte og kom med innspill på eventuelle endringer/forbedringer av bildene. Det var en mengde varierte og flotte bilder, ikke minst sett i forhold til den korte tiden vi hadde til disposisjon.

Jan informerte litt om den forestående turen til Finnskogen i midten av juni sammen med Solør Fotoklubb. Mer info kommer senere. Fint om så mange som mulig blir med på turen.

Neste ordinære møte blir den 6. september.

God sommer!

Referat fra medlemsmøte 5. april 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen og informerte om følgende:

  • NSFF har fototreff i Drammen 28.-30. april
  • Hadeland Glassverk har meddelt at de har en fotoutstilling 6.mai-20.august 2017
  • Organisasjonsnummer og bedriftsbank for billedgruppa er nå i orden
  • Årboka 2016 fra NSFF er straks klar til å sendes ut; medlemmene henstilles til å sjekke at hver enkelts kontaktinfo på NSFF er korrekt
  • Jubileumsarrangement i anledning billedgruppas 40 års jubileum:   – Sted og tid: Samfunnshuset på Drevsjø den 11. november 2017 fra kl 15 -20.   – Foredragsholder; har kontaktet flere, men valget falt på Stein P. Åsheim. Etter forhandlinger har prisen kommet ned på et nivå vi kan akseptere slik at vi ikke blakker oss helt.  – Vi planlegger at de medlemmer som ønsker det får stille ut 2 bilder hver, 30×40 cm i like Ikea-rammer. Forsøke å få denne utstillingen videre til f.eks biblioteket på Drevsjø, men også til Trysil.  – Pynte lokalet med gammelt fotoutstyr og diverse.  – Pecha Kucha, alle får tilbud om å bidra med dette, hvem avgjøres på neste møte.  – Loddsalg, loddbøker legges på egnede plasser.   – Vi må søke om sponsormidler noe som allerede er i gang.
  • Sommeravslutningen er tur til Finnskogen 10.-11. juni sammen med Øyvind Antonsen og Solør Fotoklubb, tema er “Forfall”.

Kåre Egil Kvilten viste et flott bildespill fra en bryllupsfotografering han hadde blitt hyret inn til.

Harald Enger viste bilder fra sitt prosjekt “Is”; en masse flotte bilder.

Odd Egil Bakken viste et bildespill med Tromsø-bilder. Hver enkelt deltaker på turen vår i januar bidro med ca 25 bilder hver til bildespillet, en masse fine bilder!

Neste møte er den 3. mai; da blir det inne-/ute-møte der vi først drar ut i nærområdet for å fotografere før vi samles inne for å kikke på noen av bildene. Kakebakere Kjetil og Dag Gunnar.

Vel møtt!

Referat fra medlemsmøte 1. mars 2017

Posted on

Leder Jan Nordvålen ønsket velkommen.

Ann Jensen Nordvålen orienterte om at Brønnøysundregistrene måtte ha ytterligere personopplysninger til styremedlemmene før registrering kan skje. Ann fremskaffer og sender disse.

Månedens konkurranse hadde tema “På fire føtter”, og tilsammen 20 bilder var med i konkurransen. Første plass gikk til Jan Nordvålen, andreplass til Ann Jensen Nordvålen, tredjeplass til Rita Mariann Sætre, delt fjerdeplass til Sigrid Eggen og Harald Enger, mens femteplassen gikk til Kåre Egil Kvilten. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Etter kaffepausen viste Laila Fredhjem og Ann Jensen Nordvålen bilder og fortalte om sin tur til Finnmark sist sommer. Denne seansen; “Tupper på tur”; var veldig fin.

Denne gangen var det Rita Mariann Sætre, Kåre Egil Kvilten og Dag Gunnar Høye som hadde som oppgave å vurdere og kommentere et utvalg bilder. Dette er en meget matnyttig øvelse.

Hvis det passer for instruktøren vil det bli arrangert kurs i Photoshop den 25. mars.

Ann minner om fristen for konkurransen i regi av NSFF. De som ønsker det kan få bildene sine “vurdert” av andre i klubben før utplukking og innsendelse. Dette er selvsagt frivillig, men kan være til god hjelp da en ofte ser seg blind på egne bilder.

På neste møte skal vi vise bilder fra vår tur til Tromsø. De som var med på turen bes plukke ut 25 av sine bilder og sende de til Odd Egil som så “syr” de sammen til et bildespill.

Referat fra medlemsmøte/årsmøte 1. februar 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette møtet som også var årsmøte.

Før årsmøtet ble avholdt fikk vi et meget interessant og givende foredrag av den unge dyktige fotografen Gunnar Svingen fra Sjumilskogen bildegruppe. Han fikk forøvrig sølv i NM i Foto, ungdomsklassen i 2016. Han formidlet sine tanker om, og måter han fotograferte på, og ikke minst hvordan han etterbehandlet sine bilder i Lightroom og Photoshop. Du kan lese et portrettintervju med ham her: http://info.nsff.no/magasinet/2016/07/11/portrett-gunnar-svingen/

Gunnar Svingen under foredraget.
Gunnar Svingen under foredraget.

Etter foredraget og kaffe ble det avholdt årsmøte:

Jan ble valgt som møteleder og Kåre Egil som referent.

Innkallingen ble godkjent. Jan leste opp vedtektene som ble laget da klubben ble stiftet den 7. februar 1977, og det var enighet om å foreta oppdatering av vedtektene. De nye vedtektene ble forandret med et nytt punkt: “Styret er beslutningsdyktig med 4 frammøtte”. Vedtektene med denne endringen ble enstemmig vedtatt.

Regnskap. Sigrid leste opp oversikt over inntekter og forbruk samt balansen. Regnskapet, som er revidert og funnet i orden av Ann Jensen Nordvålen og Odd Egil Bakken, ble enstemmig godkjent. Sigrid takket for seg etter 12 år som kasserer og styremedlem, og fikk en blomsteroppsats og gode ord som takk for den gode innsatsen for klubben.

Jan leste årsmeldinga som ble enstemmig godkjent.

Valg. Styret har fått en frasigelse; Sigrid Eggen. Ett framsatt forslag på Knut S. Holmseth som ble enstemmig valgt som nytt styremedlem. Valgkomite ble Eivor Anita Bakken og Dag Gunnar Høye. Revisorer ble Harald Enger og Sigrid Eggen.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å lage budsjett for 2017 på neste styremøte (5. februar 2017) der styret også vil konstituere seg.

Medlemskontingenten 2017 er uendret fra 2016, og er på kr. 350,-.

Årsmøtet godkjent.

Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.
Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.

Etter årsmøtet viste Odd Egil Bakken et bildespill med endel av hans bilder gjennom året 2016. Laila Fredhjem holdt et flott foredrag og viste bilder fra grensetraktene i Sør-Trysil der hun hadde festet bl.a. kongeørn og både brune og kvite elger på bildebrikken.

 

 

 

Referat fra medlemsmøte 4. januar 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette første medlemsmøte i 2017 med 14 fremmøtte.

Klubben har fått pålegg fra vår bank om at vi må registrere oss i Brønnøysundregistrene ettersom alle bankkontoer må knyttes til et organisasjonsnummer. Da kreves det at vi må fremskaffe vedtekter som må vedtas på neste møte som er årsmøte.

Billedgruppa er 40 år i 2017 og dette må markeres i en eller annen form. I komiteen som skal jobbe med dette er Ann, Bosse og Laila.

Medlemsavgiften for 2017 er kr. 350,- (dersom ikke annet blir bestemt på årsmøtet). Denne betales til konto 1822.20.59123 innen utgangen av januar.

Månedens konkurranse hadde tema “Mitt beste bilde 2016”. Førsteplassen ble delt mellom Eivor Anita Bakken og Kåre Egil Kvilten, tredjeplassen gikk til Jan Nordvålen, fjerdeplassen til Ann Jensen Nordvålen og Rita Mariann Sætre tok femteplassen. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Ann Jensen Nordvålen viste deretter sitt prosjekt “Underveis”; en fin reise gjennom Tsjekkia. Deretter viste Sigrid Eggen sitt prosjekt “Blått”; en fin visning av naturens alle blåtoner.

Siste post på kveldens program var “bildekritikk”. Ni bilder ble gjennomgått av en “jury”; denne gangen bestående av Sigrid, Bosse og Odd Egil. Dette er en post som er veldig lærerikt både for juryen og de andre. Ved neste bildekritikk består juryen av Rita Mariann, Kåre Egil og Dag Gunnar.

Neste møtes kakebakere er Kinga og Jan.

Referat fra styremøte 16.november 2016

Posted on Updated on

Styremøte FBG 161116 hos  Sigrid

Tilstede: Laila, Sigrid, Odd Egil, Kåre Egil, Jan og Ann

 

Møteplan vinter/vår 2017

4. januar

1. februar

1. mars

5. april

3. mai

Vi fortsetter å ha møtene på Gammelskola på Drevsjø kl 1830 hvis ikke noe annet er avtalt.

Vi har planer om å fortsette med bildevurderingen der tre personer hver kveld analyserer og vurderer et lite antall innsendte bilder. Fotografen(e) forblir anonyme.

Så vi oppfordrer medlemmene til å sende inn bilder til dette. Bildene kan være av hva som helst, både bilder du er fornøyd med, og bilder du er usikker på. Bildene kan sendes femundbg@gmail.com.

De første som skal vurdere bilder er Odd Egil, Sigrid og Bosse.

 

Foreløpig møteprogram:

Januar:

Konkurransekveld. Tema Mitt beste bilde 2016. Inntil to bilder pr deltaker.

Prosjektbildevisning. Sigrid med tema ”Blått”, og Ann med tema ”Underveis”.

Kakebaker: Alle tar med LITT julekaker.

Bildevurdering av innsendte bidrag med Odd Egil, Sigrid og Bosse i panelet.

 

Februar:

Årsmøte.

Sigrid trekker seg som kasserer etter tolv år i vervet, og vi har derfor behov for ett nytt styremedlem. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kandidater.

Kakebakere er Jan og Kinga.

Planlegge neste styremøte!

Ekstern foredragsholder.

 

Mars:

Konkurransekveld med tema ”På fire føtter”. Inntil to bilder pr deltager

Laila og Ann viser bilder fra Finnmark. Foredraget har tittelen ”Tupper på tur”.

Bildevurdering av  innsendte bidrag.

Kakebakere er Fred-Johnny og  Kåre Egil

 

April:

Visning av bilder fra klubbturen til Tromsø i januar

Visning av prosjektbilder ved Kinga og Harald

Bildespill ved Kåre Egil

Kakebakere: Laila og Bosse

Valg av turkomité til sommeravslutningen.

 

Mai:

Ute/innemøte. Vi møtes på Gammelskola før vi drar ut og fotograferer. Etterpå møtes vi på Gammelskola igjen og kikker vi på et utvalg av bildene som ble tatt.

Kakebakere: Kjetil og Dag Gunnar.

 

I tillegg vil vi ha en sommeravslutningstur i løpet av juni. Vi velger en turkomité i april som bestemmer reisemål og opplegg.

Ellers kjører vi som vanlig ”Teknisk kvarter” og andre innspill på møtene.

Vi planlegger å ha en workshop ei helg i løpet av vinteren, og vil gjerne ha innspill på ønskede tema for workshopen.

Klubben fyller 40 år i 2017, og det må vi markere med et større arrangement. Vi kommer til å velge en komité til planleggingen.

 

Vi trenger tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene!!