Møteinnkalling/referat

Referat fra medlemsmøte 2. mai 2018

Posted on

Vårturen i år går til Njupeskär søndag den 17. juni. Vi satser på å møte klokka 11.

Leie av lokalitetene i samfunnshuset ble tatt opp; økonomien er den store disputten. Det ble foretatt en ekskursjon i lokalitetene.

Månedens konkurranse hadde tema “Black and white”. Første og tredje plass gikk til Odd Egil Bakken, andre plass til Jan Nordvålen, fjerde plass til Laila Fredhjem og femteplass til Kåre Egil Kvilten. Bildene ble gjennomgått; høyt nivå på kveldens konkurranse.

Jan gikk til slutt gjennom noen funksjoner i Lightroom og Photoshop.

Advertisements

Referat fra medlemsmøte 11. april 2018

Posted on

Fredrik Otterstad foredrar om bruk av blits under store deler av møtet.

Det var enighet om å starte opp igjen med åretsbilde

Femund Billedgruppe har tilsammen fått 13 antatte bilder i NM 2018 i regi av NSFF.

Referat fra medlemsmøte 7. mars 2018

Posted on

Foredrag ved Arnfinn Johansen, “Maasai Mara – med og uten vidvinkel”. Et utrolig bra foredrag og bilder. Sider å besøke: http://www.arnfinnjohansen.com og http://www.oltepesi.com.

Bildekonkurransen denne måneden hadde tema “Portrett”.  Første plass gikk til Knut Holmseth, andre plass til Kåre Egil Kvilten, tredje plass ble delt mellom Kåre Egil og Ann J. Nordvålen, fjerde plass ble delt mellom Jan Nordvålen og Ann J. Nordvålen og femte plass gikk til Eivor Anita Bakken. Bildene kan sees under kategorien “Konkurranser”.

Bilder til NSFF Landskonkurranse som vi skulle ta på neste møte går ut da innleveringsfristen er 15. mars. I stedet tar vi for oss Fredriks blitseskole.

I november vil det bli foredrag om print med Anders Nyhuus i Trysil.

Konstituerende styremøte 28. februar 2018

Posted on

Konstituerende styremøte 28.02.18 hos Ann Mari

Tilstede:
Laila Fredhjem
Fred-Johnny Østbøl
Ann Mari Husdal
Ann J Nordvålen
Knut Holmseth
Jan Nordvålen

Konstituering av styret ble som følger:

Kasserer: Laila Fredhjem
Sekretær: Knut ”Bosse” Holmseth
Nestleder: Ann Mari Husdal
Styremedlem: Ann J Nordvålen/Konkurranse og registeransvarlig
Styremedlem: Fred-Johnny Østbøl
Leder: Jan Nordvålen

Webmaster: Odd Egil Bakken
Ungdomskontakt: Bjørnar Morønning

Foreløpig program for sommer/høst:

Vårturen går i år til Njupeskär, ”Sveriges högsta vattenfall”. Vi satser på søndag 17.juni.

Høsttur søndag 16. September. Forslag på Einunndalen eller Grimsdalen.

Møtedatoer høst 2018:

5. september
3. oktober
7. november
5. desember

Program:

September:
Konkurransekveld med tema: ”I vinden”. Inntil to bilder pr deltaker.
Medlemmene tar med noen bilder fra sommerens fangst.

Oktober:
Temakveld om printing av bilder ved Anders Nyhuus. Møtet blir i Trysil.

November:
Konkurransekveld med tema: ”Belyst”
Tema for resten av kvelden blir bestemt senere.

Desember:
Julemøte med ”Julebord”.

Referat fra medlemsmøte/årsmøte 7. februar 2018

Posted on

Årsmøte.

Jan Nordvålen ble møteleder og Knut Holmseth ble referent.

Innkallingen, årsmeldingen og regnskapet ble godkjent. Det uttrykkes bekymring for at klubben mister medlemmer. Det må tas tak i å løse dette problemet.

Valg: Det var kommet inn to frasigelser i styret (Odd Egil og Kåre Egil). Valgkomiteen hadde funnet nye representanter til styret: Fred Johnny Østbøl (for 2 år) og Ann Mari Husdal (også for 2 år). Terje Vestad og Kinga Adam velges som ny valgkomite (for 2 år).

Evnt: Årskontingenten blir uendret på kr. 350,-; evnt endring hvis NSFF øker sin kontingent. Frist for betaling ble 28. februar; dette pga kontingenten til NSFF. Knut Holmseth varsler om dette på Facebook/mail og oppgir kontonummer.

Årsmøtet godkjent.

 

Medlemsmøte.

Månedens konkurranse hadde tema “Mine beste bilder 2017”.  Vinner ble Laila Fredhjem, på andreplass kom Kåre Egil, delt tredjeplass gikk til Jan Nordvålen og Knut Bosse Holmseth, fjerdeplassen til Laila Fraedhjem og femteplassen til Knut Bosse Holmseth. Bildene ligger under kategorien “Konkurranser”.

Ann og Jan viste bilder fra turen de hadde til USA.

Anders Nyhuus vil gjerne komme og foredra om print og printing på et senere møte.

Referat fra medlemsmøte 10. januar 2018

Posted on

Hele møtet ble viet temaet “Bruk av blitz”. Foredragsholder var Fredrik Otterstad.

Referat fra styremøte 19.november 2017

Posted on Updated on

Styremøte FBG 191117 hos Ann & Jan

Tilstede Ann, Jan, Laila, Knut, Kåre Egil

Møteplan vinter/vår 2018

3. Januar

7. Februar

7. Mars

4. April

2. Mai

Møtene blir avholdt på Gammelskola på Drevsjø kl 1830 hvis det ikke blir gitt noen annen beskjed.

Foreløpig møteprogram:

Januar:

Konkurransekveld. Tema mitt beste bilde 2017. To bilder pr deltaker

Ann og Jan viser bilder fra USA.

Vi har bløtkake

Februar:

Årsmøte

Vi tar opp tråden fra ”tidligere tider” i klubben, og vi oppfordrer medlemmene til å ta med to-tre bilder hver, som vi ser på og gir innspill og synspunkter på i fellesskap.

Bildebehandling-vi tar en runde med tips og triks i Photoshop og Lightroom.

Kakebakere: Fred Johnny og Bosse

Mars:

Konkurransekveld med tema ”Portrett”. To bilder pr deltaker.

Ekstern foredragsholder.

Kakebakere: Kinga og Laila

April:

Vi tar en felles dugnad for å hjelpe hverandre å plukke ut bilder til NSFF’s NM i foto som har innsendingsfrist 15. April. Klasser er bla Projeksjon farge/monokrom – fritt motiv og ”Natur” samt ”Kreativt”. Inntil tre bilder i hver klasse, men maks 12 bilder pr deltaker.

Kakebakere: Rita Mariann og Jan

Mai:

Vi starter kvelden med å ta med oss kameraene ut og fotograferer litt.

Konkurransekveld med tema ”Black & white”. Inntil to bilder pr deltaker.

Bildebehandling-vi tar en runde med tips og triks i Photoshop og Lightroom.

Kakebakere: Dag Gunnar og Kjetil