Referat fra medlemsmøte/årsmøte 1. februar 2017

Posted on

Jan ønsket velkommen til dette møtet som også var årsmøte.

Før årsmøtet ble avholdt fikk vi et meget interessant og givende foredrag av den unge dyktige fotografen Gunnar Svingen fra Sjumilskogen bildegruppe. Han fikk forøvrig sølv i NM i Foto, ungdomsklassen i 2016. Han formidlet sine tanker om, og måter han fotograferte på, og ikke minst hvordan han etterbehandlet sine bilder i Lightroom og Photoshop. Du kan lese et portrettintervju med ham her: http://info.nsff.no/magasinet/2016/07/11/portrett-gunnar-svingen/

Gunnar Svingen under foredraget.
Gunnar Svingen under foredraget.

Etter foredraget og kaffe ble det avholdt årsmøte:

Jan ble valgt som møteleder og Kåre Egil som referent.

Innkallingen ble godkjent. Jan leste opp vedtektene som ble laget da klubben ble stiftet den 7. februar 1977, og det var enighet om å foreta oppdatering av vedtektene. De nye vedtektene ble forandret med et nytt punkt: “Styret er beslutningsdyktig med 4 frammøtte”. Vedtektene med denne endringen ble enstemmig vedtatt.

Regnskap. Sigrid leste opp oversikt over inntekter og forbruk samt balansen. Regnskapet, som er revidert og funnet i orden av Ann Jensen Nordvålen og Odd Egil Bakken, ble enstemmig godkjent. Sigrid takket for seg etter 12 år som kasserer og styremedlem, og fikk en blomsteroppsats og gode ord som takk for den gode innsatsen for klubben.

Jan leste årsmeldinga som ble enstemmig godkjent.

Valg. Styret har fått en frasigelse; Sigrid Eggen. Ett framsatt forslag på Knut S. Holmseth som ble enstemmig valgt som nytt styremedlem. Valgkomite ble Eivor Anita Bakken og Dag Gunnar Høye. Revisorer ble Harald Enger og Sigrid Eggen.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å lage budsjett for 2017 på neste styremøte (5. februar 2017) der styret også vil konstituere seg.

Medlemskontingenten 2017 er uendret fra 2016, og er på kr. 350,-.

Årsmøtet godkjent.

Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.
Sigrid Eggen takker av som kasserer etter 12 år.

Etter årsmøtet viste Odd Egil Bakken et bildespill med endel av hans bilder gjennom året 2016. Laila Fredhjem holdt et flott foredrag og viste bilder fra grensetraktene i Sør-Trysil der hun hadde festet bl.a. kongeørn og både brune og kvite elger på bildebrikken.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s