Referat fra medlemsmøte 2. september 2020

Posted on

Leder Ann Mari Husdal ønsket velkommen. Hun orienterte om klubblokalene; det er ikke avgjort noe angående leie. Men det er blitt nevnt at vi skal kunne leie lokalene en kveld i måneden. Leie av studio utover møtekveldene må avklares med DOV.

Orientering om høst tur; pga koronasituasjonen blir det ikke tur med overnatting. Istedet blir det dagstur til Bråtafalla i Ljørdalen søndag 20. september. Styret sender ut info om tidspunkt og det praktiske.

Forslag om temaer vi kan ta opp på møtene imøteses fra medlemmene. Rolf van der Vegt tar en bolk om “utenomjordisk” tema foto. Det er også interesse for hvordan lage fotobok i LR samt støyfjerning i diverse programmer.

Fotokonkurranser vi kan delta i: TV-.aksjonen – søppelbilder samt Trysil kommunes fotokonkurranse. Husk også innlevering til NSFF i september.

Kveldens fotokonkurranse hadde tema “Portrett”. Vinneren og tredje plass gikk til Rolf van der Vegt, Knut Holmseth tok andre plass, Laila Fredhjem tok fjerde plassen mens Ann J. Nordvålen fikk femte plass.

Til slutt viste en del av medlemmene noen av sommerens bilder de hadde tatt.

Månedens bilde september 2020

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Portrett”.

Årets bilde/fotograf 2019 Femund Billedgruppe

Posted on

Årets bilde 2019! Vi har fått Hustadvika Fotoklubb til å bedømme de av bildene våre som hadde pallplassering på konkurransene våre i fjor. Tusen takk til Hustadvika Fotoklubb, og gratulerer til alle sammen!  Her er bildene samt kommentarer fra juryen🙂

 1. Blåveis.
  1. Fanger lyset på en flott måte.
  2. Fokus er sylskarpt
  3. Komposisjonen fremhever motivet
  4. Veldig fin Bouquet
  5. En klar vinner
   1. plass – Odd Egil Bakken

    

 2. Ekorn
  1. Morsomt motiv
  2. God kontakt mellom motiv og fotograf
  3. Fotografert i rett miljø.
  4. Skarpt fokus
  5. Ryddig og ren kompisisjon.
   2. plass – Sigrid Eggen

    

 3. Fiskørn 
  1. Fin fortelling i bildet
  2. Bra fokus
  3. Fin balanse
  4. Rett øyeblikk med god planlegging
   3. plass – Knut Holmseth

    

 4. Alene
  1. Fin belysning
  2. Fin bakgrunn
  3. Bra komposisjon med god stemning
  4. Litt kornete ellers kommet høyere på listen
  5. God fokus
   4. plass – Knut Holmseth

    

 5. Kongler
  1. Fine farger
  2. Fin bakgrunn
  3. God fokus med fin Bouquet
  4. Bilde det er godt å se på.
   5. plass – Eivor Anita Bakken

    

    

Følgende bilder kom på plassene 6-10; antatte:

 

Kåre Egil Kvilten

 

Linnea Spånberg Nordli

 

Odd Egil Bakken

 

Laila Fredhjem

 

Jan Nordvålen

Referat fra medlemsmøte 4. mars 2020

Posted on

Ann Mari Husdal ønsket velkommen og orienterte om kveldens møte.

-Planlegging av Laila Fredhjems “Bjørnekveld” den 29. mars 2020.

Ann J. Nordvålen ledet aktiviteten bildevurdering.

Vi skal juryere Hustadvika Fotoklubb sine bilder, tema “Vær”, 28 bilder totalt.

Vi vil ved neste runde i bildevurdering gå gjennom bildene og vurdere først før vi gir poeng. Forøvrig er vi enige om å ta på oss flere slike vurderinger; dette var nyttig.

Årets bilde 2019; bildene ble juryert av Hustadvika Fotoklubb. Resultatet med kommentarer ligger under kategorien konkurranser.

Referat fra styremøte 12. februar 2020

Posted on

Styremøte 12.februar 2020
Tilstede:
Jan Nordvålen
Ann J Nordvålen
Harald Enger
Ann Mari Husdal
Knut Holmseth

Konstituering av styret:
1. Ann Mari Husdal er valgt på årsmøtet som leder i et år.
2. Harald Enger forsetter som kasserer.
3. Ann går inn som nestleder og fortsetter med ansvaret for register og som
konkurranseansvarlig.
4. Jan går inn i styret som styremedlem.
5. Knut Holmseth forsetter som sekretær.

Vårens aktivitetsplan.
-Ons. 4.mars: Ann leder kvelden. Vi bruker kvelden på å vurdere bilder med tre kriterier i små
grupper på to-tre personer. Etterpå vurderer vi bilder fra en annen klubb. Og vi får
forhåpentlig tilbake våre bilder ferdig vurdert fra en annen klubb.
Kakebakere: Harald og Ann Mari.
-Ons. 1. april: Bosse leder kvelden. Jan viser noen bilder fra turen til Asia. Bildekonkurranse:
Tema: Portrett inntil to bilder per.
Sendes til Ann på mail post@annjnordvaalen.com innen tirsdag 31.mars.
Kakebakere: Bosse og Laila
-Ons. 6. mai: Utfordre medlemmene til å vise vinterens fotofangst med inntil 10 bilder.
Si litt om bildene dine.
Erfaringer med forskjellig kamerautstyr, speilløse kamera kontra speilrefleks, ved f.eks. Jan,
Bosse, Vidar og Odd- Egil.
-Kakebakere: Fred-Jonny og Anzhelika
-Juni – vårtur: Søndag 21.juni kl.11.00 ved Elgfossen i Trysil. (forbi Nybergsund der skoa heng
over vegen, følg skilting ca. 100 m). Der er det gapahuk. Klubben kjøper grillkull, tennvæske
og kok-kaffe. Bosse sjekker stå’a ved gapahuken.
Laila viser prosjekt Bjønn, aktuelle datoer 22. eller 29.mars.
Vi kommer med mere info om organisering.

Referat fra medlemsmøte/årsmøte 5. februar 2020

Posted on

Jan Nordvålen ønsket velkommen til årsmøtet.

Valg av referent: Knut Holmseth

Møteleder: Jan Nordvålen

-Årsmelding: Årsmeldingen ble referert – Det ble nevnt at resultatene fra NSFF ikke er tatt med i årsmeldinga, vi satser på å ta med det i årsmeldinga for 2020. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

-Årsregnskap: Årsregnskapet ble presentert av kasserer Harald Enger. Regnskapet var revidert og funnet i orden, revisorer Vidar Bjørseth og Odd Egil Bakken. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

-Valg: Leder og ett styremedlem har frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen ved Kinga Adam har spurt mange, men ingen har tatt på seg ledervervet. Det ble vedtatt å redusere styret med ett medlem.

Ann Mari Husdal tar på seg ledervervet, og Jan Nordvålen tar på seg ett år som styremedlem

Ann Nordvålen gjenvalgt for 2 år, Harald Enger og Knut Holmseth ikke på valg i år.

Valgkomiteen består av Kinga Adam og Laila Fredhjem, revisorer Vidar Bjørseth og Odd Egil Bakken.

-Eventuelt: Det ble fremsatt forslag om å øke kaffepengene til 40 kr, vedtatt at de forblir 30 kr. Kontingenten ble vedtatt uendret på 400 kr. Den må betales innen 15. februar.

Den nye lederen takket av Jan som har sittet som leder siden 2002 utenom ett år da Anders Dahlin var leder.

Bildevurdering av noen bilder

Teknisk kvarter med HDR bilder.

 

Månedens bilde januar 2020

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Mine beste bilder 2019”.

Referat fra medlemsmøte 8. januar 2020

Posted on

Leder Jan Nordvålen ønsket velkommen til årets første møte.

Rolf van der Vegt mottok diplom for høstrunden i NSFF.

Jan Nordvålen endte på 2. plass i Biofoto sin konkurranse for 2019, og Laila Fredhjem kom på 10. plass blant gullbildene i NM i Villmarksliv; sterke prestasjoner!

Jan informerte om prisøkningen på lokalleie, noe som medfører at vi sannsynlig må ut herfra til sommeren. Vi bør få til et par enkle arrangementer, så som quiz-kveld og fotofremvisning.

På Engerdal torg har vi bilder utstilt.. Det ble foreslått å lage en bildebok med noen av våre bilder. Denne kan ligge på kafeen til gjennomsyn for gjestene og forhåpentligvis resultere i bildesalg.

Ann J. Nordvålen ga litt info fra NSFF.

-De som ønsker at resultater fra andre konkurranser enn i regi av NSFF melder dette inn til Ann innen 20. januar.

-Det er ny pålogging for å komme inn på NSFF. Dette skulle komme info på e-post, noe det ikke har gjort. Ann tar kontakt og purrer på dette.

Ida Løchen viste flotte bjørnebilder fra hennes tur til Finland.

Månedens konkurranse hadde tema “Mine beste bilder 2019”. Første plass gikk til Knut Holmseth med Vidar Bjørseth og Odd Egil Bakken på delt andre plass. Nummer fire ble Odd Egil Bakken med Laila Fredhjem på femte plass. Bildene ligger i kategori “Konkurranser”.

Månedens bilde november 2019

Posted on

Månedens konkurranse med tema “Høst i motlys”.

Referat fra medlemsmøte 6. november 2019

Posted on

Knut Holmseth åpnet møtet og redegjorde for klubbens åpne dag den 19/10. Det var godt fremmøte og det ble et overskudd på kr. 5.575,-.

Odd Egil Bakken fortalte om makrofotografering. God utgreiing om utstyr og teknikk med bildeeksempler. Han viste også et bildespill med makrobilder, god respons. Det ble fremsatt forslag om workshop innen makrofotografering ved en senere anledning.

Etter en god kaffepause var det klart for månedens konkurranse med tema “Høst i motlys”. Første plass gikk til Heidi M. Burås, andre plass til Odd Egil Bakken, tredje til Knut Holmseth, fjerde til Jan Nordvålen og femte plass til Laila Fredhjem. Bildene ligger under kategorien “Konkurranser”.

Laila Fredhjem opplyste om sitt bjørneprosjekt med bildevisninger den 9. november.

Neste møte blir julebord i klubblokalene.